Praca licencjacka i zaliczeniowa

Student przystępując do pisania pracy na ostatnim roku powinien pamiętać, że praca licencjacka czy magisterska ma mu pozwolić uzyskać stosowny tytuł, ponieważ jest to również dzieło o charakterze badawczym. Mając na względzie ten właśnie aspekt na jej kartach należy zamieścić też rozdział metodologiczny. Da to czytającym osobom do zrozumienia , że dana praca dyplomowa była stworzona przez osobę wiedzącą o czym pisze. Wspominany metodologiczny rozdział w pracy jest w końcu tworzony z perspektywy osoby przeprowadzającej określone badania. Z reguły pracę o takim charakterze dzielimy na dwie części, a mianowicie teoretyczną oraz poznawczą. Przy takim podziale pierwsza połowa pracy ma za zadanie przedstawić teoretyczne zagadnienia odnośnie tematyki na jaki jest ta praca licencjacka. W drugiej części, czyli tej o charakterze empirycznym w pierwszej kolejności sporządzamy opisany już tutaj rozdział metodologiczny, a potem na kartach kolejnych podrozdziałów szczegółowo analizujemy zgromadzony materiał. Tą czynność da się wyko